IZBORNIK
KOŠARICA

Uvjeti kupnje

Uvjeti kupnje

Korištenje internet stranica ALPHA ARMY SHOP


AIRSOFT Internet stranice www.airsoft.hr mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem Airsoft.hr Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.


Isporučitelj naručene robe je EVENT SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba.


EVENT SIGURNOST d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Ponuda se sastoji od ženskih-muških-unisex originalnih proizvoda.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije provođenje narudžbi.
Sve cijene izražene su u EURIMA ( € ), s PDV-om. 

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

EVENT SIGURNOST d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

EVENT SIGURNOST d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Airsoft.hr internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

EVENT SIGURNOST d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Airsoft.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Airsoft.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Airsoft.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a EVENT SIGURNOST d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Airsoft.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Airsoft.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i EVENT SIGURNOST d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Airsoft.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu EVENT SIGURNOST d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Airsoft.hr,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 095 351 1757 telefonske linije ili putem elektroničke pošte zaprimljene na info@airsoft.hr.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, EVENT SIGURNOST d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između EVENT SIGURNOST d.o.o. i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti EVENT SIGURNOST d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na EVENT SIGURNOST d.o.o., Antuna Šoljana 9, 10090 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@airsoft.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na http://airsoft.hr/obrazac-raskid-ugovora/   korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju EVENT SIGURNOST d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Event sigurnost d.o.o., odnosno Airsoft.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca EVENT SIGURNOST d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu EVENT SIGURNOST d.o.o. (airsoft.hr), Shopping Centru Prečko (Slavenskog 1), 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je EVENT SIGURNOST d.o.o., odnosno Airsoft.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 095 351 1757 ili se javi na info@airsoft.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. 

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Event sigurnost d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio EVENT SIGURNOST d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

 

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene EURIMA (€). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@airsoft.hr ili na telefonski broj 095 351 1757 kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe. Rado ćemo to učiniti!

 

UVJETI KUPNJE AIRSOFT REPLIKA

Sukladno zakonima Republike Hrvatske, kupci airsoft oružja moraju nam dostaviti dokaz da su navršili 14 godina (SLIKA  DOKUMENTA). Molimo da to priložite na mail info@airsoft.hr, kako bi se ubrzao proces naručivanja. 

 

JAMSTVO na replike:

Jamstvo od 12 mjeseci (1 godina) odnosi se na sve airsoft replike, punjače baterija. Ostvarivanje jamstva je račun.

Jamstvo pokriva nedostatak  nastao u proizvodnji.

Jamstvo ne pokriva:

– normalno trošenje materijala

– vanjske lomove , izbljeđivanj, guljenje boje

– kvarove nastale  nepridržavanjem uputstava.

– potrošne dijelove i materijal:  spremnike, hopup gumice, brtve, četkice motora, vodiče, baterije, kontakte, osigurače

Jamstvo neće biti uvaženo ako je:

– uklonjen jamstveni pečat

– proizvod nije korišten u skladu s namjenom

– korišteno pogonsko sredstvo  jače od propisanog

Rok za prijavu kvara je tri mjeseca od otkrivanja kvara.

Trošak dostave robe u trgovinu snosi kupac.

 

 

III) Dostava i uvjeti dostave

a) trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

b) trošak dostave do 65€ na području Republike Hrvatske iznosi 5 €

c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1-3 radna dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke GLS - a

d) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

 

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Airsoft.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

  • na e-mail adresu: info@airsoft.hr,
  • na adresu: EVENT SIGURNOST d.o.o., Antuna Šoljana 9, 10090 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na info@eairsoft.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Airsoft.hr vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Airsoft.hr.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka. 

 

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Airsoft.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

c) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Airsoft.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.


d) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Airsoft.hr na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

e) Naručene proizvode ili usluge kupac može platiti kreditnom karticom, virmanski, uplatnicom te uplatom na žiro račun. Za naplatu putem Interneta možete se koristiti slijedećim kreditnim karticama: MasterCard®, Visa ,  Club Card, American Express

           


               

AMEX, MAESTRO(PBZ), DINERS

2 - 6    rate iznad 40,00 €

 

VISA (ZABA,PBZ) MC(ZABA)

2 - 6   rate iznad 67,00 €

 

ERSTE

MasterCard, Visa i Maestro - jednokratno

 

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od EVENT SIGURNOST d.o.o.

 

 

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Airsoft.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Airsoft.hr internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Airsoft.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Airsoft.hr.

Airsoft.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Airsoft.hr. Airsoft.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Airsoft.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Airsoft.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Airsoft.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Airsoft.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Airsoft.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Za sigurnu autorizaciju plaćanja na našim stranicama koristimo usluge našeg partnera T-Com-a i njihovog Pay Way sustava koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva On-line plaćanja koja se izvrše putem naših stranica izvršavaju se kroz vezu zaštićenu sa 128-bitnom SSL enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.

 

KOMUNIKACIJA Airsoft.HR S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Airsoft.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

                


VI) Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža  Airsoft.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Event sigurnost d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

 

DOSTUPNOST AIRSOFT.HR INTERNET PRODAVAONICE – ONLINE WEB TRGOVINE

Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam Event sigurnost d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Event sigurnost d.o.o. ne može grarantirati da će usluge na Airsoft.hr odgovarati Vašim potrebama.
Event sigurnost d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na info@airsofthr kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na Airsoft.hr  ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

VII) Intelektualno vlasništvo
Sadržaj Airsoft.hr Internet prodavaonice je zaštićen i EVENT SIGURNOST d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Airsoft.hr stranicama trebate prethodno kontaktirati EVENT SIGURNOST d.o.o. na info@airsoft.hr .


Podaci o poduzeću:
EVENT SIGURNOST d.o.o. za trgovinu i usluge
OIB 88567785567
Antuna Šoljana 9

10 090 Zagreb
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Direktor: Mario Korelac


Veselimo se budućoj suradnji!


Keksi
Alpha Army Shop koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na "Prihvaćam".